ป้ายกำกับ: การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มการรู้คิดเป็นกรอบความรู้ สำหรับการทำความเข้าใจว่าผู้คนประมวลผล จัดเก็บ และเรียกใช้ข้อมูลได้อย่างไร แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของผู้คน

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!