ป้ายกำกับ: การเลือกสถิติที่เหมาะสม

สมมติฐานว่าง (H0): μ1 – μ2 = 0  สมมติฐานทางเลือก (H1): μ1 – μ2 ≠ 0  สถิติที่ใช้: ตัวอย่างอิสระ t-test สมมติฐานว่าง (H0): B = 0&n

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!