คลังเก็บป้ายกำกับ: ปฏิบัติตามแนวทางด้านจริยธรรม

จริยธรรมในการสืบค้นงานวิจัยต่างประเทศ

ความสำคัญของจริยธรรมการวิจัยในการสืบค้นงานวิจัยต่างประเทศ

จริยธรรมการวิจัยมีความสำคัญในทุก ๆ ด้านของการวิจัยรวมถึงการวิจัยจากต่างประเทศ สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามแนวทางด้านจริยธรรมเมื่อดำเนินการและค้นหางานวิจัยต่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่างานของคุณดำเนินการในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและให้ความเคารพ ข้อควรพิจารณาบางประการเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในการวิจัยต่างประเทศ ได้แก่

1. ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว: การได้รับความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าวจากผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นสิ่งสำคัญ และเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจวัตถุประสงค์และลักษณะของการวิจัย นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อทำงานกับบุคคลจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เนื่องจากอาจมีอุปสรรคด้านภาษาหรือความแตกต่างในบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม

2. การรักษาความลับ: สิ่งสำคัญคือต้องปกป้องความลับของผู้เข้าร่วมการวิจัย และเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะไม่ถูกแบ่งปันโดยไม่ได้รับอนุญาต

3. ความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม: สิ่งสำคัญคือต้องมีความละเอียดอ่อนต่อความแตกต่างทางวัฒนธรรมและหลีกเลี่ยงการยัดเยียดคุณค่าทางวัฒนธรรมของตนเองในงานวิจัยของคุณ ซึ่งรวมถึงการเคารพขนบธรรมเนียมและประเพณีท้องถิ่น และคำนึงถึงผลกระทบที่การวิจัยของคุณอาจมีต่อชุมชน

4. การปกป้องข้อมูล: สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่รวบรวมจากงานวิจัยต่างประเทศได้รับการจัดเก็บและจัดการอย่างปลอดภัยและมีจริยธรรม ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น

การปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมการวิจัยเหล่านี้และอื่นๆ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าการวิจัยต่างประเทศของคุณดำเนินการในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและให้ความเคารพ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

การทำวิจัยเชิงปริมาณ

ข้อพิจารณาทางจริยธรรมของการทำวิจัยเชิงปริมาณ

มีข้อควรพิจารณาด้านจริยธรรมหลายประการที่นักวิจัยควรคำนึงถึงเมื่อทำการวิจัยเชิงปริมาณ การพิจารณาด้านจริยธรรมที่สำคัญที่สุดบางประการ ได้แก่ :

1. ความยินยอมที่ได้รับการบอกกล่าว: ผู้เข้าร่วมควรได้รับการแจ้งอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับลักษณะของการศึกษาวิจัยและสิ่งที่พวกเขาจะถูกขอให้ทำ และพวกเขาควรได้รับโอกาสในการถามคำถามและเลือกไม่รับการศึกษาหากต้องการ

2. การรักษาความลับ: นักวิจัยควรปกป้องความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการแบ่งปันโดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา

3. การหลอกลวง: นักวิจัยไม่ควรหลอกลวงผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับลักษณะของการศึกษาหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย

4. ความเสี่ยงของอันตราย: นักวิจัยควรดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วม และควรมีขั้นตอนในการจัดการกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น

5. การจัดการข้อมูล: นักวิจัยควรมีความโปร่งใสเกี่ยวกับวิธีการของตน และไม่ควรจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

โดยรวมแล้ว เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิจัยที่จะต้องปฏิบัติตามหลักจริยธรรมเพื่อให้แน่ใจว่าการวิจัยของพวกเขาดำเนินการในลักษณะที่มีความรับผิดชอบและให้ความเคารพ

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)