โครงสร้างและส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ทั่วไป

โครงสร้างและส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ทั่วไปจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสาขาวิชาและข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตรปริญญา อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบดังต่อไปนี้:

1. หน้าชื่อเรื่อง: ประกอบด้วยชื่อเรื่องของวิทยานิพนธ์ ชื่อผู้เขียน ระดับวิทยานิพนธ์ที่กำลังส่ง และวันที่ส่ง

2. บทคัดย่อ: นี่คือบทสรุปโดยย่อของประเด็นหลัก และข้อค้นพบของวิทยานิพนธ์
ควรกระชับและตรงประเด็น โดยทั่วไปไม่เกิน 200-300 คำ

3. สารบัญ: แสดงรายการส่วนหลักและส่วนย่อยของวิทยานิพนธ์ พร้อมด้วยหมายเลขหน้าที่สามารถพบได้

4. บทนำ: เป็นการแนะนำหัวข้อการวิจัย และกำหนดขั้นตอนสำหรับส่วนที่เหลือ
ของวิทยานิพนธ์ ควรระบุข้อความที่ชัดเจนเกี่ยวกับคำถามหรือปัญหาการวิจัยที่กำลังกล่าวถึง ตลอดจนวัตถุประสงค์และความสำคัญของการศึกษา

5. การทบทวนวรรณกรรม: กล่าวถึงการวิจัยก่อนหน้านี้ในหัวข้อนี้และให้บริบทสำหรับการศึกษาในปัจจุบัน ควรรวมบทสรุปของการค้นพบที่สำคัญของการศึกษาก่อนหน้านี้ และระบุช่องว่างใดๆ ในเอกสารที่การศึกษาปัจจุบันมีเป้าหมายเพื่อเติมเต็ม

6. ระเบียบวิธี: สิ่งนี้อธิบายถึงการออกแบบการวิจัยและวิธีการที่ใช้ในการศึกษา โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างการศึกษา วิธีการรวบรวมข้อมูล และเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติ

7. ผลลัพธ์: เป็นการนำเสนอผลการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์ทางสถิติและตารางหรือตัวเลขตามความเหมาะสม

8. การอภิปรายและข้อสรุป: สิ่งนี้ตีความผลการศึกษา และอภิปรายความหมายรวมถึงคำแนะนำสำหรับการวิจัยในอนาคต

9. เอกสารอ้างอิง: รายการแหล่งที่มาที่อ้างถึงในวิทยานิพนธ์ ได้แก่ หนังสือ บทความ และสื่ออื่นๆ

10. ภาคผนวก: รวมถึงเอกสารเพิ่มเติมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์แต่ไม่จำเป็นต่อข้อความหลัก เช่น ตารางข้อมูลหรือเครื่องมือสำรวจ

โครงสร้างและส่วนประกอบของวิทยานิพนธ์ อาจแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของหลักสูตรปริญญา แต่องค์ประกอบข้างต้นเป็นส่วนประกอบทั่วไปสำหรับวิทยานิพนธ์ส่วนใหญ่

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!