รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองคืออะไร

ภาพจาก www.pixabay.com

รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองคือรูปแบบการวิจัยประเภทหนึ่งที่ผู้วิจัยใช้ตัวแปรหนึ่งตัวหรือมากกว่าเพื่อสังเกตผลกระทบต่อตัวแปรอื่น สิ่งนี้มักจะทำเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ของเหตุและผลระหว่างตัวแปร

ในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยใช้ตัวแปรอิสระซึ่งเป็นตัวแปรที่เชื่อว่ามีผลต่อตัวแปรตาม ตัวแปรตามคือตัวแปรที่ถูกวัดหรือสังเกต

ตัวอย่างเช่น นักวิจัยอาจควบคุมปริมาณของยาเฉพาะที่ให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมการศึกษา แล้วสังเกตผลต่อความดันโลหิตของพวกเขา ในกรณีนี้ ตัวแปรอิสระคือปริมาณของยา และตัวแปรตามคือ ความดันโลหิต

การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองมี 2 ประเภทหลักๆ คือ การทดลองจริงและการทดลองกึ่งทดลอง ในการทดลองจริง ผู้วิจัยสุ่มกำหนดผู้เข้าร่วมตามเงื่อนไขหรือกลุ่มต่างๆ และควบคุมตัวแปรอื่นๆ ทั้งหมด สิ่งนี้ทำให้ผู้วิจัยมั่นใจมากขึ้นว่าตัวแปรอิสระเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้ในตัวแปรตาม ในการทดลองกึ่งทดลอง ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมการกำหนดผู้เข้าร่วมตามเงื่อนไขหรือกลุ่มได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะกำหนดความสัมพันธ์ของเหตุและผล

การวิจัยเชิงทดลองมักใช้ในสาขาจิตวิทยา การแพทย์ และสังคมศาสตร์ เพื่อทดสอบสมมติฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของตัวแปรต่างๆ ถือเป็นวิธีการที่เข้มงวดและเชื่อถือได้ในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ของเหตุและผล อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการวิจัยเชิงทดลองมีข้อจำกัดบางประการ เช่น ความเป็นไปได้ที่ผู้ทำการทดลองจะมีอคติและความยากในการจำลองผลลัพธ์ในสภาพแวดล้อมจริง

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!